فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 14
329
11 ماه پیش
تقاضای فناوری
288
11 ماه پیش
تقاضای فناوری
390
one year ago
تقاضای فناوری
471
one year ago
تقاضای فناوری
250
one year ago
تقاضای فناوری
473
one year ago
تقاضای فناوری
271
one year ago
تقاضای فناوری
1013
one year ago
تقاضای فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید